17.10.2019 - Ekipler Amirliğine Hoş Geldiniz

Otobiyografi nedir? Otobiyografi örnekleri indir!

Otobiyografi nedir? Otobiyografi örnekleri indir!

Otobiyografi nedir? Otobiyografi örnekleri indir! Ödevler için otobiyografiler, yazarların hayat hikayeleri, örnek özyaşam öyküleri

 Bazı ünlü kişiler hayattayken kendi hayat hikâyelerini yazmışlardır. Bunlara otobiyografi (özyaşamöyküsü) denir.

Önceleri biyografiler genellikle kralların büyük din adamlarının ya da olağanüstü kahramanlıklar göstermiş kişilerin hayatıyla sınırlıydı Bunların biyografilerinde genellikle onların gerçek özelliklerinin ve niteliklerinin yanında efsanevî menkıbevî özellikleri de vurgulanırdı. Kahramanların yüceltilmiş kişilikleri o topluma bir özgüven aşılıyor ayrıca model kişilikleri sunularak onlar gibi olunması salık veriliyor ve bazı hikmetli davranışlarıyla da ibretli dersler verilmesi amaçlanıyordu.

Örneğin Tanzimattan önce klâsik Türk edebiyatında yazılan menakıpnameler tarikat büyüklerinin kerametlerle dolu olağanüstü hayatları verilir.

Türk edebiyatında ilk biyografik eser Malik Bahşi’nin Feridüddin-i Attar’dan çevirmiş olduğu Tezkiretü’l-Evliya’dır.

Daha çok mesleklerine göre düzenlenmiş ve birden fazla kişinin biyografisinin yeraldığı tezkire menakıb vefeyat devha sefine tuhfe hadikafihrist silsilename şairname gazavatname sicil gibi adlar altında birçok eser kaleme alınmıştır Menakıpname ya da velâyetname denilen eserlerde tarikat büyüklerinin evliyaların pir ve şeyhlerin olağanüstü halleri kerametleri ve diğer kişisel özellikleri anlatılır.Yayımlanmış bazı menakıpnamelere şu örnekler gösterilebilir: Hacımsultan Velâyetnamesi (Rudolp Tschudi); Hacı Bektaş Velâyetnamesi (Erich Gross). Vakayinamelerde de birçok devlet adamının biyografilerine ait malzemeler bulmak mümkündür.

NEDEN VE NE ZAMAN KULLANILMALI ?

Otobiyografi bireyin şimdiki yaşamını,geçmişini ve geleceğe yönelik beklentilerini yazılı olarak anlatmasıdır.Birey yaşam öyküsünü anlatırken önemli gördüğü özellikleri ve bu özelliklere karşı tutumunu, bunların oluşmasında rol oynayan geçmiş olaylara ve kişilere verdiği önemi yansıtır.

Otobiyografi, bize bireyin beklentileri, değerleri, gereksinimleri ve çatışmaları hakkında ipuçları verir.

Otobiyografi, bireyin kendisini nasıl gördüğünü anlamak, bireyin duygu, düşünce ve isteklerini, geçmişte yaşadığı olayların kişiliği üzerindeki etkilerini ve geleceğe yönelik beklentilerini kısaca bireyin kişilik dinamiğini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır. Okul ortamında öğretmene, öğrenciyi daha yakından tanıma fırsatı verir. Öğrenci de yaşantılarını, duygu ve düşüncelerini anlatırken kendisinin farkındalık düzeyini arttırır.

KİMLERE, NASIL UYGULANIR ?

İlköğretim ve orta öğretim düzeyindeki bütün öğrencilere uygulanabilir. Ancak, ilköğretim 2. ve 3. sınıflara soru kalıplarının bulunduğu, yapılandırılmış otobiyografi türü uygulanır. Otobiyografi, iki  şekilde yazılır. Bireye yaşamını ayrıntılı bir biçimde yazmasının istendiği yapılandırılmamış şekilde ve bireye sözünü etmesi istenilen konuların başlıklar halinde verildiği yapılandırılmış şekilde otobiyografi yazılır. Otobiyografinin belli bir sürede yazdırılması ve bu sürenin çok uzun olmaması gerekmektedir. Çünkü, kısa bir zaman diliminde kendini anlatma durumunda olan bireyler ilk akıllarına gelenleri yazarlar, ilk akla gelenler ise bireyi en çok meşgul eden sorunlar yada kendine ilişkin dikkati çeken durumlardır. Bir rehberlik saati bu  uygulama için yeterli olabilir. Otobiyografinin gerçekçi bilgiler verebilmesi için öğretmen ile öğrenci arasında güven ortamının oluşması gerekmektedir. Öğrenciye yazdıkları bilgilerin gizli kalacağı konusunda bilgi verilmeli ve otobiyografilerin okunmasından sonra öğrencilerin istedikleri zaman yardım alabilecekleri belirtilerek uygulamaya başlanmalıdır.

NASIL DEĞERLENDİRİLİR VE YORUMLANIR ?

Otobiyografinin subjektif bir teknik olduğu unutulmamalı bu nedenle değerlendirilmesinde daha titiz ve dikkatli davranılmalıdır. Her öğrenci duygu ve düşüncelerini olduğu gibi yansıtmayabilir. Beğeni kazanmak amacıyla bazı öğrenciler toplumun kabullendiği  iyi özellikleri yazabilirler. Otobiyografi yorumlanırken bazı hususların göz önünde bulundurarak yorumlanması gerekmektedir. Bunlar;

Otobiyografinin Uzunluğu : Aynı sürede daha uzun otobiyografi yazanların yaşantılarını, başkalarıyla paylaşmaya daha istekli oldukları düşünülebilir.

Yazının Düzeni :  Öğrencinin çeşitli konuları hangi sıra içinde ele almış olduğu onun bu konulara verdiği önemi yansıtır. Konu başlıklarının verildiği otobiyografilerde ise, öğrencinin konu alanlarında kendini anlatma derecesinin farklı olup olmadığına bakılır.Öğrenci başkalarına açamadığı kendisini rahatsız eden durumlarla ilgili konu

başlıklarını  kısa cümlelerle geçiştirebilir. Bu durum gözden kaçırılmamalı ancak kısa cümlelerle yazılanların hepsini bu gözle değerlendirilmemelidir.

Yazının Genel Havası : Yazı genellikle öğrencinin nasıl bir duygu durumunda olduğu halinden hoşnut olup olmadığı hakkında ipucu verir.

Anlatım Düzeyi : Öğrencinin anlatım düzeyi, yaşına ve almış olduğu öğrenim düzeyine göre değişir. Otobiyografisinde olayları özenle anlatan, uygun sözcükler kullanan birinin,  duygu ve düşüncelerini anlatmaya istekli olduğunu düşünebiliriz.Sadece olaylardan bahseden duygularını anlatmayan birinin de kendini anlatmaya ihtiyaç duymadığı yada ihtiyacı olmasına rağmen güvensizlik yaşadığı için anlatmadığı düşünülebilir.

Yazıdaki Eksiklikler : Otobiyografide öğrencinin her şeyi aynı uzunlukta yazması gerekmez. Ancak hayatında önemli olduğu bilinen olayları, örneğin; ailesini anlatırken annesinden hiç bahsetmemiş olması üzerinde durulması gereken bir durumdur.

Yazının Tutarlılığı : Öğrencinin yazdıkları arasında ne ölçüde tutarlılık olduğu önemlidir. Öğrenci, yazının bir bölümünde babasını çok sevdiğini söylerken yazının başka bir bölümünde de babasının kendisine karşı olumsuz tutum ve davranışlarda bulunduğunu  ifade ederse bu çelişki öğrencinin yaşadığı iç çatışmalara ışık tutan bir ip ucu olacaktır.

Otobiyografi; Kişinin kendi hayatını anlattığı yazıya otobiyografi denir. Otobiyografide doğumdan itibaren otobiyografinin yazıldığı ana kadar yaşananlardan anlatmaya değer olanlar yazılır. Edebiyat sanat siyaset spor vb. alanlarda ünlü bir kişi; diğer insanlarca bilinmeyen yönlerini başarısını nelere borçlu olduğunu ve nasıl kazandığını anlatmak amacıyla otobiyografisini yazar. Otobiyografi her ne kadar öznel bir anlayışla kaleme alınsa da gerçekler göz ardı edilmemelidir.

Örnek otobiyografi

CAN DÜNDAR

Tek çocuktum.
60’larda 6’ıncı ayın 16’sında saat 6’yı 56 geçe, 06 trafik kodlu şehirde doğdum. Bu 6’lar hayat boyu peşimi bırakmadı.

Can Bartu’dan ad takmışlar; adımı ve tutacağım takımı seçme şansım olmadı.

21 Mayıs 1963.Ankara’da bir ihtilal günü, stüdyoda babam ve annemle.Doğduğumda anayasa kabul edileli birkaç hafta olmuştu ve Menderes’in asılmasına birkaç ay vardı.

Anayasayı 10 yaşıma gelmeden budadılar 30’uma varmadan Menderes’in itibarını iade ettiler.
* * *

Haziran 1961 tarihli Cumhuriyet: Bizim evi basan selin haberi manşette. Daha göbek bağımın ucu kurumadan evin önünden akan boklu dere taştığından bütün zıbınlarımı sel aldı; çıplak doğdum denilebilir.

Annem babam memurdu.

Annemin “daire”sinde facit hesap makinalarıyla DMO damgalı daktilolar arasında büyüdüm. Yandaki bina Tuslog’tu. Birtakım kızgın gençler üç günde bir gelip bağırır çağırır taşlarlardı. 68 kuşağıyla orada tanıştım.

Bölüm 2

Kreş yılları-(1964)Usluydum.

Sabah bir koltuğun üzerine bırakırlar akşam gelip oradan alırlardı.

Utanılacak kadar normaldim. Hiçbir oyuncağımı kırmadım, zil çalıp kaçmadım, Ayşegül’lerimi yırtmadım. Şimdi onları tek tek oğlum yırtıyor.

Pazar’ları Ankara’da banyo günüydü. Koca odun parçalarıyla zor yanan kazanların kaynar sularında tuğla büyüklüğünde yeşil sabunları kafama yiye yiye yıkandım.

Babamdan fiske yemedim ama annem feci keseler ve vurdu mu çınlatırdı.

Babamla 6. yaşgünümde-Lunaparkta alnıma yazısını bırakan kazanın izlerini silmeye çalışıyoruz.(16.06.1966)Ulus’ta Santral Bebe’den giyinirdim. 5 yaşımda teyzem beyaz puantiyeli kırmızı gömleğimin üzerine maşrapayla su dökünce ilk kez intiharı düşündüm. Sonra vazgeçtim.

6 yaşımda feci bir trafik kazası geçirdim. Bir minibüs taklalar atarak geldi ve içinde bulunduğumuz Citroen’in üstüne çöktü. Arabanın motoru dizlerime bindi, kafam ön cama geçti. Alnıma çizili yara alın yazısı değil kaza kalıntısıdır.

Bölüm 3

Handan halamla lunaparkta (23.09.1967)Sünnet davetiyem.Bir yaşgünümde sünnet oldum. Sünnet davetiyemin üzerinde baltasıyla bir adam ve kenarda bekleyen kedi figürü vardı. “Maşallah” yazılı şapka giydim.

3-5 arabalık konvoyla kısa bir Ankara turunun ardından Hacı Bayram’a gittik. Tören Harita müdürlüğünün bahçesindeydi,
ama aksilik işte Haziran ortasında yağmur yağdı. Neyse ki top ve saat geldi de hediye sevindim…
************

1989 yılında İzmir’ in Kiraz ilçesinde doğdum. İlköğretim ve lise eğitimimi doğduğum ilçede tamamladım. Okul dergilerinde hikaye ve deneme yazıları yazdım. 2014 yılında, Karadeniz Teknik Üniversitesi- İletişim Fakültesi- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  bölümünden mezun oldum.  Yine aynı yıl mezun olmadan önce, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği tarafından düzenlenen 13. Altın Pusula yarışması, Genç İletişimciler kategorisinde Altın Pusula kazandım.Bildiğim dillerden bahsetmek gerekirse herkes gibi anadilim olmadığı ve sürekli konuşmadığım için anlıyorum ama konuşamıyorum seviyesinde bildiğim diller var. Bunlar; İngilizce (Orta seviye), Almanca (Başlangıç seviye).
Kitap okumayı, hikaye yazmayı, tiyatroya gitmeyi ve deniz kenarında yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Bunlar hobilerim tek fobimse, balıklar… Aramız pek iyi değil

Hümanist ve evrensel bir insanım. Kısacası ben dünyalıyım. Sürrealistim, bu benim doğruları ve gerçekleri yorumlama biçimim. Gereksiz bir melankoliye kapılmamı önlüyor. Hayatı seviyorum, kendini sadece yaşadığı için bile şanslı hissedenlerdenim.

Çocukken Hans Christian Andersen masallarını okurken bir gün masal yazarıolacağım demiştim. Zaman içinde aldığım eğitim ve yazma tutkum sonucu, masal yazarlığının yanına birde reklam yazarlığı hedefimi ekledim. Ancak sektöre atılmadan önce biraz dinlenmem lazım, dinlenirken de yazmam.

Çünkü yazmak benim yaşam biçimim.

OTOBİYOGRAFİ ÖRNEKLERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.